ZCDN

Dlaczego w szkole (nie) potrzebujemy autorytetów? Rozmowa z prof. Marią Czerepaniak-Walczak

NN 7 Baner

„A jeśli autorytety upadną?” – to pytanie rezonuje w debatach na temat późnonowoczesnej moralności i zmieniających się kanonach zasad kształtowania relacji międzyludzkich. George Ritzer, w książce zatytułowanej Makdonaldyzacja społeczeństwa (oryg. wydanie 1993), przestrzegał: „Uczniom wpaja się nie tylko posłuszeństwo wobec autorytetów, ale i zracjonalizowaną procedurę nauki pamięciowej i obiektywnych egzaminów. Co gorsza, spontaniczności i inwencji twórczej nie nagradza się, lecz zgoła gani, a więc jest to nauka uległości” (przeł. Sławomir Magala). Czy zatem nie jest tak, że autorytety, zamiast pomagać, nie tylko przeszkadzają, ale też mogą być środkiem do celowego zniewalania podatnej na wpływy jednostki – ucznia/uczennicy? Do rozmowy o znaczeniu autorytetów w edukacji zaprosiliśmy profesor Marię Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Siódmy odcinek podcastu „(Nie)pokój nauczycielski” jest dostępny na stronie zcdn.edu.pl oraz w serwisie Spotify (profil: Podcasty ZCDN-u).

Maria Czerepaniak-Walczak

Profesorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Przez wiele lat kierowała Katedrą Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturo­wych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełniła znaczące funkcje w świecie nauki i dydaktyki akademickiej, między innymi jako członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz wiceprzewod­nicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka artykułów i książek z zakresu pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki ogólnej i pedagogiki społecznej. Opublikowała między innymi rozprawy: Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji (1995), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka (2006), Proces emancy­pacji kultury szkoły (2018).

Fot. archiwum Marii Czerepaniak-Walczak.


(Nie)pokój nauczycielski
Podcast, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi.

Coraz częściej dyskusjom na temat edukacji towarzyszy potrzeba podzielenia się własnymi odczuciami, wątpliwościami, a nawet konstruktywną krytyką systemu oświaty w Polsce. Jak kształcimy? Czy szkoła nadąża za szybko zmieniającym się światem? Jakie innowacje powinniśmy wprowadzać nie tylko do ustaw i podstaw programowych, ale przede wszystkim do codziennych praktyk nauczania? Tego rodzaju zagadnienia poruszamy w cyklu spotkań „(Nie)pokój nauczycielski”. Do każdego odcinka zapraszamy nauczycielki/nauczycieli –  zarówno szkolnych, jak i uniwersyteckich – którym nieobce są losy oświaty. Innymi słowy: to osoby chcące zmieniać współczesną szkołę, otwarcie wyrażające swoje poglądy, myślące o edukacji w sposób nieszablonowy.

Wszystkie odcinki można odtwarzać zarówno na stronie ZCDN-u (www.zcdn.edu.pl), jak i w serwisie Spotify (kanał „Podcasty ZCDN-u”).

Prowadzący: Sławomir Iwasiów, redaktor Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”.

Podobne wpisy:
Młodzież o edukacji – Finaliści Future League Science on Stage o pracy projektowej

W tym odcinku podcastu z cyklu „Młodzież o edukacji” uczniowie i uczennice wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Kobylance opowiadają o swoich doświadczeniach z realizacji wymagającego projektu naukowego dotyczącego jeziora Miedwie.

Laboratorium Przyszłości – miejsce nietuzinkowe

W kolejnym odcinku podcastu „Nasłuch Pedagogiczny” Alicja Jędrzejak, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie, zaprasza do nietuzinkowego miejsca. Jest nim pracownia Laboratoriów Przyszłości z kompletem hafciarek, w której młodzi ludzie stają się liderkami i liderami uczenia się oraz po prostu lubią spędzać wolny czas. Rozmówczyni dzieli się swoim spojrzeniem na edukację oraz doświadczeniami związanymi z prowadzeniem twórczego i kreatywnego miejsca w szkole. 

(Nie)pokój nauczycielski: Dlaczego (nie) potrzebujemy zadań domowych?

Siedemnasty odcinek podcastu „(Nie)pokój nauczycielski” jest dostępny w serwisie Spotify (profil: Podcasty ZCDN-u). Kamil Janowicz Doktor psychologii, post-doctoral researcher w Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się różnymi aspektami rodzicielstwa, rozwojem tożsamości u młodych ludzi oraz rolą myślenia przyszłościowego w dorastaniu i wczesnej dorosłości. Współpracuje z licznymi fundacjami, organizacjami i firmami, prowadząc […]