ZCDN

Edukacja ekologiczna nad rzeką – niebieski korytarz Regi

We wstępnej fazie szkolenia uczestnicy obejrzą film, opisujący realizację projektu unijnego „Niebieski korytarz Regi”. Następnie wysłuchają krótkiego wykładu poprowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, uzupełniającą treści zawarte w filmie. W drugiej części warsztatów, realizowanej w terenie nad rzeką Regą, uczestnicy będą obserwowali przepławki wybudowane na potrzeby ochrony migrujących ryb dwuśrodowiskowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają teczki z materiałami edukacyjnymi do pracy z uczniami.

Edukacja ekologiczna nad rzeką – niebieski korytarz Regi
Zakres tematyczny:
Bioróżnorodność flory i fauny rzeki Regi. Innowacyjne zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkole. Zasady funkcjonowania przepławek służących ochronie ryb dwuśrodowiskowych. Karty pracy dla uczniów do wykorzystanie w edukacji ekologicznej, realizowanej w terenie – nad rzeką.
Termin: 2 marca, godz. 13.00–15.00
Miejsce: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach (ul. Koszarowa 12) a następnie teren nad rzeką Regą
Prowadząca: Sylwia Małecka
Forma bezpłatna

Warsztaty odbędą się stacjonarnie. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online z części wykładowej.

Link do platformy, na której odbędą się warsztaty, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/23.

Podobne wpisy:
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 4K w edukacji. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.