ZCDN

Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu multimedialnego „Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” prowadzonego  przez nauczycielkę konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Beatę Brzostek.

Słuchacze zapoznają się z podstawami prawnymi dotyczącymi edukacji włączającej obowiązującymi w Polsce. Pogłębią wiedzę z zakresu celów i istoty edukacji włączającej oraz dowiedzą się, jak ją realizować w praktyce szkolnej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącą: bbrzostek@zcdn.edu.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce Edukacja na odległość.

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszaych w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).

Podobne wpisy:
Matura 2023 – zmiany w egzaminie z historii

Prowadząca: Wiktoria Knap — nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii Zakres: Podstawy prawne, cele i zakres egzaminu maturalnego od 2023 roku. Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe od roku 2023 na egzaminie maturalnym z historii. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego. Określenie zasad oceniania. Kryteria oceniania. Egzamin maturalny z historii dla uczniów o specjalnych potrzebach […]

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.