ZCDN

Etapy wdrażania reformy – przypomnienie

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się już od roku szkolnego 2017/2018, przypominamy ważne informacje i terminy związane ze zmianami w oświacie.

TERMINY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

 1. Do 31 marca 2017 roku: 
  a) Przygotowanie projektów uchwał o sieci szkół.
  b) Podjęcie uchwał o sieci szkół.
 2. Od 1 września 2017 roku – wdrażanie nowego systemu oświatowego.

TERMINY DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 

 1. Do 31 stycznia 2017 roku: 
  a) Złożenie wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas (dotyczy np. szkół z klasami 1–3).
  b) Złożenie informacji o zamiarze likwidacji.
  c) Złożenie oświadczenia o rezygnacji z ustalonego obwodu lub wniosku o zmianę obwodu.
 2. Do 30 czerwca 2017 roku:
  a) Złożenie wykazu nauczycieli z informacją o kwalifikacjach.
  b) Złożenie projektu aktu założycielskiego.
  c) Złożenie zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  d) Złożenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących publicznych szkół.

Ważne!

Arkusze organizacyjne szkół opiniuje kurator oświaty.

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.