ZCDN

Etapy wdrażania reformy – przypomnienie

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się już od roku szkolnego 2017/2018, przypominamy ważne informacje i terminy związane ze zmianami w oświacie.

TERMINY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

 1. Do 31 marca 2017 roku: 
  a) Przygotowanie projektów uchwał o sieci szkół.
  b) Podjęcie uchwał o sieci szkół.
 2. Od 1 września 2017 roku – wdrażanie nowego systemu oświatowego.

TERMINY DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 

 1. Do 31 stycznia 2017 roku: 
  a) Złożenie wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas (dotyczy np. szkół z klasami 1–3).
  b) Złożenie informacji o zamiarze likwidacji.
  c) Złożenie oświadczenia o rezygnacji z ustalonego obwodu lub wniosku o zmianę obwodu.
 2. Do 30 czerwca 2017 roku:
  a) Złożenie wykazu nauczycieli z informacją o kwalifikacjach.
  b) Złożenie projektu aktu założycielskiego.
  c) Złożenie zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  d) Złożenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących publicznych szkół.

Ważne!

Arkusze organizacyjne szkół opiniuje kurator oświaty.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.