ZCDN

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot, nowe wyzwania

W trakcie szkolenia zostaną omówione kwalifikacje konieczne do nauczania HIT-u, przedstawiony zostanie wymiar godzinowy przedmiotu oraz podstawa programowa. Omówiona zostanie również metodologia nauczania.

Szkolenie: Nowy przedmiot – nowe wyzwania: historia i teraźniejszość
Zakres tematyczny: Wdrażanie nowego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Kwalifikacje konieczne do nauczania historii i teraźniejszości. Podstawa programowa. Metodologia nauczania.
Termin: 18 maja, godz. 16.30–18.00
Prowadząca: Wiktoria Knap
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/43.

Podobne wpisy:
Co powinien wiedzieć dyrektor przyjmujący do szkoły uczniów z Ukrainy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium online „Uczniowie z Ukrainy – przewodnik dla dyrektora”, które odbędzie się 1 czerwca, w godzinach 16.00–17.30.

Bezpieczny uczeń, bezpieczny nauczyciel, bezpieczna szkoła

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Bezpieczny uczeń, bezpieczny nauczyciel, bezpieczna szkoła”, która odbędzie się 5 czerwca, w godzinach 15.30–18.00, w trybie zdalnym.

STEAM w edukacji

Serdecznie zapraszamy do siedziby ZCDN-u na konferencję „STEAM w edukacji”, która odbędzie się 6 czerwca, w godzinach 14.30–17.30.