ZCDN

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot, nowe wyzwania

W trakcie szkolenia zostaną omówione kwalifikacje konieczne do nauczania HIT-u, przedstawiony zostanie wymiar godzinowy przedmiotu oraz podstawa programowa. Omówiona zostanie również metodologia nauczania.

Szkolenie: Nowy przedmiot – nowe wyzwania: historia i teraźniejszość
Zakres tematyczny: Wdrażanie nowego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Kwalifikacje konieczne do nauczania historii i teraźniejszości. Podstawa programowa. Metodologia nauczania.
Termin: 18 maja, godz. 16.30–18.00
Prowadząca: Wiktoria Knap
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/43.

Podobne wpisy:
W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – modyfikacja programów nauczania

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – modyfikacja programów nauczania”, które odbędą się 27 maja, w godzinach 16.00–19.00, w trybie zdalnym.

Laboratoria przyszłości – praca z cyfrowym obrazem i dźwiękiem

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w szkoleniu stacjonarnym „Laboratoria przyszłości – praca z cyfrowym obrazem i dźwiękiem”, które odbędzie się 25 maja, w godz. 10.00–14.00, w siedzibie ZCDN-u.

Blog Na Zmianę

Na bieżąco obserwujemy to, co się dzieje w szkole – zarówno w systemie edukacji, jak i w społeczności, tworzonej przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Starając się odpowiedzieć na wyzwania współczesności, proponujemy Państwu blog, na którym znajdą się komentarze do aktualnych wydarzeń, pomysły dydaktyczne i podpowiedzi pedagogiczne. Wiosna jest dobrą porą, by zacząć coś nowego!