ZCDN

Jak pomóc dzieciom odkryć i zrozumieć własne emocje?

Podczas warsztatów nauczyciele zostaną zapoznani z tematyką dotyczącą samooceny i wzmacniania własnej wartości. W części praktycznej przećwiczone zostaną metody podnoszenia samooceny i gotowe scenariusze zajęć.

Warsztaty: Emocje – jak pomóc dzieciom je odkryć i zrozumieć?
Zakres tematyczny: Metoda wykorzystywania technik uważności (mindfulness). Praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, skupienie i dostrzeganie rzeczy tu i teraz, a także potencjał i intelekt ucznia. Proste sposoby pomagające dzieciom zrozumieć własne emocje i zapanować nad nimi.
Termin: 11 maja, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Beata Standio
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędą się warsztaty, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/19.

Podobne wpisy:
Jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Dokumentacja dyrektora szkoły”, które odbędą się 30 maja, w godzinach 12.30–15.45, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tydzień Bibliotek 2023 – relacja

Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), zainicjowanych Dniem Bibliotekarza, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej przystosowała swój wkład w święto do hasła MOJA TWOJA NASZA – BIBLIOTEKA!

Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej „Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą”, która odbędzie się 30 maja, w godz. 14.00–18.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.