ZCDN

Jak pomóc dzieciom odkryć i zrozumieć własne emocje?

Podczas warsztatów nauczyciele zostaną zapoznani z tematyką dotyczącą samooceny i wzmacniania własnej wartości. W części praktycznej przećwiczone zostaną metody podnoszenia samooceny i gotowe scenariusze zajęć.

Warsztaty: Emocje – jak pomóc dzieciom je odkryć i zrozumieć?
Zakres tematyczny: Metoda wykorzystywania technik uważności (mindfulness). Praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, skupienie i dostrzeganie rzeczy tu i teraz, a także potencjał i intelekt ucznia. Proste sposoby pomagające dzieciom zrozumieć własne emocje i zapanować nad nimi.
Termin: 11 maja, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Beata Standio
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędą się warsztaty, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/19.

Podobne wpisy:
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „4K w edukacji”. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.