ZCDN

Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej „Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą”, która odbędzie się 30 maja, w godz. 14.00–18.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wśród prelegentów jest psycholożka i seksuolożka Maja Wencierska oraz studentki z kół naukowych Instytutu Pedagogiki: Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży „Young Power” oraz Koła Naukowego Animatorów Czasu Wolnego „PASJA”. Po części konferencyjnej odbędą się warsztaty (do wyboru), na które obowiązuje osobna rejestracja.

Program konferencji:

14.00–14.15 – Otwarcie – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
14.15–15.00 – Wspieraj mnie słowami, które chcę słyszeć. Tajniki edukacji inkluzywnej, Maja Wencierska
15.00–15.30 – Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży „Young Power”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego: Zuzanna Brodzik, Julia Burzawa, Jolanta Nowakowska, Daria Florkowska, Weronika Lewandowska, Weronika Ptaszek, Aleksandra Ostrowska, Hanna Ostręga, Carmen Siekierzycka, Laura Sypniewska, Agnieszka Szczepkowska, Wiktoria Woźniak

 • Oddajmy młodym głos
 • Młodzież w spektrum wykluczenia
 • Młodzież lubi czytać, ale to, co ją interesuje
 • Młodzież daleko od… rzecz o wykluczeniu komunikacyjnym
 • Dlaczego młodzież potrzebuje prywatności?
 • O co chodzi z tą (nie)sprawnością? Dlaczego nie dostrzega się kompetencji i wiedzy
 • Pozwólmy młodzieży wyrażać siebie – rzecz o autoekspresji
 • Młodzież (nie)dostosowana do czego?
 • Młodzież potrzebuje czasu. Jak ważne jest prawo do czasu wolnego
 • Młodzież potrzebuje zaangażowania – o tym jak ważne jest rozwijanie poczucia sprawstwa, dr Małgorzata Mikut

15.30–16.00 – Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego „PASJA”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego: Agnieszka Bruczko, Marta Dąbkowska, Magdalena Kiedos, Magdalena Wlazło

 • Inkluzja w świat wartości – wspieranie rozwoju aksjosfery dziecka
 • Wartości – czym są dla dzieci?
 • Aksjosfera jako przestrzeń edukacyjnego wsparcia
 • Inkluzywny charakter edukacji aksjologicznej

16.00–16.15 Przerwa

16.15–17.45 Warsztaty

Warsztat I: Jak mówić i pisać, żeby nie wykluczać? Język inkluzywny – Marta Kostecka
Warsztat III: Cyfrowe narzędzia w edukacji włączającej – Krzysztof Jaworski

Konferencja: Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą
Zakres tematyczny: Inkluzywność jako element komunikacji z uczniami. Edukacja inkluzywna. Rodzaje wykluczeń i przeciwdziałanie im.
Termin: 30 maja, godz. 14.00–18.00
Prelegentki/Prelegent: Maja Wencierska, dr Małgorzata Mikut, Zuzanna Brodzik, Julia Burzawa, Jolanta Nowakowska, Daria Florkowska, Weronika Lewandowska, Weronika Ptaszek, Aleksandra Ostrowska, Hanna Ostręga, Carmen Siekierzycka, Laura Sypniewska, Agnieszka Szczepkowska, Wiktoria Woźniak, Agnieszka Bruczko, Marta Dąbkowska, Magdalena Kiedos, Magdalena Wlazło, Marta Kostecka, Krzysztof Jaworski
Forma bezpłatna
Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń –  numer formy doskonalenia: II/15.

Na warsztaty obowiązuje odrębna rejestracja.
Warsztat I: I/C/15
Warsztat III: I/C/51

Podobne wpisy:
Zapraszamy na konferencję „Matematyka – dodaj do ulubionych”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem konferencji „Matematyka – dodaj do ulubionych”, która odbędzie się w sobotę 16 marca, w godz. 10.30–16.00, w trybie zdalnym.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.