ZCDN

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.
Już w wywiadzie numeru (Edukacja ma się dobrze poza murami szkoły) prof. Jarosław Płuciennik – kulturoznawca i literaturoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, „cyfrowy humanista” – mówi o potrzebie kształtowania kompetencji społecznie wszechstronnych, odpowiadających zapotrzebowaniu szybko zmieniającej się współczesności. „Staram się korzystać z nowych mediów w jak najszerszym zakresie, przy czym prezentacja PowerPoint z tekstem na ekranie to jedna z głównych antytez stosowania technologii informacyjnej na zajęciach. Nie mam nic przeciwko prezentacjom w roli ilustracyjnej, choć przecież oprócz tego mamy do dyspozycji takie narzędzia dydaktyczne, jak YouTube, podcasty, rozmaite gadżety, którymi można przyciągnąć uwagę” – stwierdza naukowiec oraz doświadczony dydaktyk.

Jeszcze dalej w kierunku nowoczesności patrzy prof. Anna Turula z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W artykule Postęp technologiczny a przyszłość edukacji badaczka stawia tezę, że trudno dzisiaj wskazywać na różnicę między światami analogowym a cyfrowym; to już od dawna jedna rzeczywistość, „analogowocyfrowa” płaszczyzna teorii i praktyk.

Przy czym technologie cyfrowe nie powinny być postrzegane jako totalne zagrożenie. Prof. Anna Janus-Sitarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca do wykorzystywania mediów na lekcjach języka polskiego, o czym przeczytamy w poradnikowym szkicu Cena sztucznej inteligencji.

Ponadto warto sięgnąć do działów: „Solidarni z Ukrainą” (Mirosława Rudyk, Dydaktyka w czasie wojny), „Edukacja inkluzyjna” (Weronika Dwojakowska, W głównym nurcie), „Pedagogiczne herstorie” (Zofia Fenrych, Pedagogika aż do końca) czy „Wokół pojęć pedagogicznych” (Jadwiga Szymaniak, Lekcja uważności. Część I), gdzie znalazły się autorskie artykuły o charakterze specjalistycznym.

Trzeba przypomnieć, że zarówno nowe, jak i archiwalne numery „Refleksji” są dostępne w wersji cyfrowej, którą można pobrać ze strony: refleksje.zcdn.edu.pl. Natomiast po najnowsze wydania papierowe należy zapraszamy do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zachęcamy do lektury!

Podobne wpisy:
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do objęcia szkół wspomaganiem

Zachęcamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do nadsyłania zgłoszeń do objęcia kompleksowym wspomaganiem w roku szkolnym 2024/2025.

Jak uczyć astronomii? Seminarium dla nauczycieli przyrodników

Już 22 kwietnia zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na seminarium zatytułowane „Jak uczyć astronomii?”. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oraz Morskim Centrum Nauki.

Konferencja „STEAM w edukacji”

Serdecznie zapraszamy koordynatorów Laboratorium Przyszłości oraz pozostałych nauczycieli do udziału w konferencji stacjonarnej „STEAM w edukacji”, która odbędzie się 26 kwietnia, w godz. 10.00–13.00, w siedzibie ZCDN-u. W ramach wydarzenia odbywać się będą warsztaty dotyczące wykorzystania obowiązkowego wyposażenia zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości. W zespołach dotyczących druku 3D, audio video oraz zestawów mechatronicznych będzie można poszerzyć swoje umiejętności i poznać rozwiązana, które sprawdzają się w praktyce.