ZCDN

Karta pracy: Dyfuzja/konwekcja

Prezentowana karty pracy dla II etapu edukacyjnego z przedmiotu chemia przygotowana została na konferencję „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”.

Podobne wpisy:
Matura z matematyki 2023

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.

Zanim powstała Polska

Opracowanie: Wiktoria Knap.