ZCDN

Karta pracy: Dyfuzja/konwekcja

Prezentowana karty pracy dla II etapu edukacyjnego z przedmiotu chemia przygotowana została na konferencję „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”.

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko