ZCDN

Karta pracy: Dyfuzja/konwekcja

Prezentowana karty pracy dla II etapu edukacyjnego z przedmiotu chemia przygotowana została na konferencję „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”.