ZCDN

Kierunek 8 polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Kierunek 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie sporządziła Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania

Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Matgames Room

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Bakterie, wirusy, immunologia

Zestawienie sporządziła Beata Filus.