ZCDN

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Dyskursy – kultury – pogranicza”

banery konferencja jezyk polski jako drugi

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Dyskursy – kultury – pogranicza. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji”, która odbędzie się 20 maja 2023 r. (sobota), w godz. 11.00–15.30, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń zarówno teoretyków, jak i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego: językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz przedstawicieli innych dyscyplin. Szczególnie zapraszamy nauczycielki/nauczycieli, którzy pracują w szkołach z obcokrajowcami, głównie uczennicami/uczniami z Ukrainy.

Uwaga! W konferencji oraz jednym z warsztatów (I/C/50) będzie można uczestniczyć również w trybie zdalnym.

Program konferencji:

11.00–11.15 – Otwarcie – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

11.15–12.15 – Wykład interaktywny: Kompetentny nauczyciel na zajęciach z języka polskiego jako drugiego z uczniami ukraińskimiprof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański/Uniwersytet Warszawski)

12.15–12.30 – Przerwa

12.30–13.30 – Dyskusja panelowa „Języki bez granic”. Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskiej szkole

Uczestniczą:

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Polszczyzna komunikacyjna i edukacyjna, czyli ten sam, lecz nie taki sam język

dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Migracje a zmiana statusu języka – konsekwencje dydaktyczne

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński): Akwizycja języka w środowisku wielokulturowym

mgr Dorota Nawrocka-Jurek (Uniwersytet Szczeciński): Praktyka nauczania języka polskiego jako nierodzimego/drugiego

Prowadzenie: dr Sławomir Iwasiów (ZCDN/Uniwersytet Szczeciński)

13.30–14.00 – Przerwa

14.00–15.30 – Warsztaty metodyczne dla osób pracujących z uczniami/uczennicami z Ukrainy (warsztaty stacjonarne do wyboru, obowiązuje osobna rejestracja)

Warsztat II (hybrydowy): Język internetu i cyfrowe narzędzia komunikacji z młodzieżą w warunkach edukacji międzykulturowej – Marta Kostecka (ZCDN)

Warsztat III (stacjonarny): Miejsca trudne w nauczaniu języka polskiego jako drugiego – dr hab. Agnieszka Szczaus (Uniwersytet Szczeciński)

Konferencja: Dyskursy – kultury – pogranicza. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji

Zakres tematyczny: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Media i nowe media w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Podręczniki i inne materiały do nauki języka polskiego jako obcego. Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie języka polskiego jako obcego osób z doświadczeniem migracji. Aktualne potrzeby w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, dobre praktyki. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego. Kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej.

Termin: 20 maja 2023, godz. 11.00–15.30

Prelegenci: prof. dr hab. Przemysław Gębal, dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, mgr Dorota Nawrocka-Jurek, dr Sławomir Iwasiów, mgr Marta Kostecka, dr hab. Agnieszka Szczaus

Forma bezpłatna

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń –  numer formy II/20. Osobno należy zarejestrować się na wybrane warsztaty.

Na warsztaty obowiązuje odrębna rejestracja.

Warsztat I/C/50

Warsztat I/C/49

W przededniu konferencji zgłoszonym osobom, które nie będą mogły przybyć do siedziby ZCDN-u, zostanie przesłany link umożliwiający zdalne uczestnictwo w spotkaniu.

Podobne wpisy:
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 4K w edukacji. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.