ZCDN

Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

Konkurs „Superbohaterowie w Laboratorium” – adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych (klasy 7–8), jak i ponadpodstawowych. Polega na przeprowadzeniu i nagraniu eksperymentu chemicznego lub fizycznego. Można to zrobić w odpowiedniej pracowni szkolnej lub – po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu – w pracowniach partnerów konkursu: Centrum Nauki Cordis w Świdwinie (szkoły podstawowe) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (szkoły ponadpodstawowe). Zgłoszenia są przyjmowane do 10 listopada 2023 r.

Konkurs fotograficzny Piękno detalu, perły architektoniczne” – konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4–8) oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest stworzenie ciekawej fotografii detalu architektonicznego. Z najlepszych pac zostanie stworzony kalendarz. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 października 2023 r.

Konkurs historyczny pn. „Powstanie styczniowe” – organizowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego (1863-1864). Przebiegać będzie w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim, z czego ten drugi będzie miał dwie części – pisemną i ustną. Zgłoszenia do 13 października 2023 r.

Konkurs na film „Jestem Kadetem…” – adresowany do klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego. Organizowany jest przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Ośrodka Zamiejscowy w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2023 r.

Konkursy i programy dla szkół i nauczycieli promowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Program „Fundusz Ekologii” ma służyć podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. W ramach programu można zorganizować szkolenia, warsztaty, happeningi ekologiczne, wydarzenia plenerowe, wnioskując o finansowanie do 8 tys. zł. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r. lub do czasu wyczerpania puli funduszu. Szczegóły oraz druki niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie KO i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Program Szkolny EKOogród – zakłada dofinasowanie (do 90% kosztów) organizacji i wyposażenia szkolnych lub przedszkolnych całorocznych ogrodów dydaktycznych w elementy i materiały związane z edukacją ekologiczną. Wnioski o finansowanie nie mogą przekroczyć 150 tys. zł. Termin naboru upływa 9 października 2023 r. Szczegóły oraz druki niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie KO i WFOŚiGW.

III edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę” – program adresowany do szkół podstawowych (klasy 6–8) i ponadpodstawowych (klasy 1). Jest to opracowany i udostępniany nieodpłatnie przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. W tegorocznej edycji może wziąć udział 1000 szkół – decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie KO i organizatora programu.

Pakiet edukacyjny do filmu „Rotmistrz Pilecki”, objętego patronatem ministra edukacji i nauki – do pobrania na stronie dystrybutora. Informacje można znaleźć także na stronie KO.

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2023 r. Szczegóły na stronie KO.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.