ZCDN

Krzysztof Kamil Baczyński patronem roku 2021

„Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz”.
(K.K. Baczyński, Rodzicom)

22 stycznia 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z okazji tego jubileuszu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem poety pokolenia Kolumbów. W ramach obchodów zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli, przygotowanymi specjalnie z tej okazji przez nauczycielki VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem wielu szkół w Polsce. Rok 2021 jest dla tych placówek wyjątkowy, ze względu na przypadającą 22 stycznia setną rocznicę urodzin poety. VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest jedną z pierwszych placówek w Polsce, które wybrały tego niezwykłego poetę i żołnierza na swojego patrona. Inicjatorką nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego była Pani Dyrektor Czesława Baran.

Co roku szkoła obchodzi uroczyście dzień urodzin patrona, przygotowując konkursy, programy artystyczne i inne inicjatywy, które promują sylwetkę i twórczość poety. Na szkolnym sztandarze widnieją jego słowa: „Bo kochać znaczy tworzyć”, a na tablicy poświęconej pamięci Baczyńskiego możemy przeczytać fragment wiersza: „Rozkwitaj ogniem znaczeń”. Grono pedagogiczne szkoły podkreśla, że chce pielęgnować nie tylko pamięć o poecie, ale również zaszczepić w uczniach miłość do poezji i ojczyzny, za którą Krzysztof Kamil oddał swoje młode życie.

Materiały dla nauczycieli:

Opracowanie: dr Anna Szyntor-Bykowska, nauczycielka języka polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

Opracowanie: Anna Piasecka-Szymankiewicz, nauczycielka języka polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

Przygotowanie i prowadzenie: Joanna Sadłowska, nauczycielka języka polskiego VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie wraz z uczniami: Magdaleną Gospodarek, Martą Szyburską, Julią Igielską, Jakubem Gorgolem