ZCDN

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Tematykę poniżej zaprezentowanych lekcji wybrali uczniowie IV LO w Szczecinie, kierując się swoimi najważniejszymi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi. Selekcja tematów została dokonana w oparciu o podstawę programową.

Każdy z tematów został opracowany według schematu, który umożliwia modyfikację materiału i elastyczność w realizacji poszczególnych aktywności w zależności od potrzeb grupy.

Każdy lekcja składa się z 5 części.

  1. INTERACTIVE LECTURE (materiał umożliwiający omówienie głównych zagadnień tematu z udziałem uczniów).
  2. DISCUSSION QUESTIONS (propozycje pytań, które pomogą omówić poruszane w I części kwestie – do wykorzystania w parach lub niewielkich grupach).
  3. DISCUSSING QUOTES (propozycje cytatów do omówienia na forum grupy).
  4. VIDEO AND FOLLOW-UP QUESTIONS (linki do krótkich klipów filmowych do omówienia i wyciągnięcia praktycznych wniosków).
  5. SUMMARY AND TAKEWAYS (krótkie podsumowanie całości i zachęta do działania).

Materiały zostały opracowane przy udziale aplikacji Chat GPT 3.5.

HOW TO FIND YOUR PASSION

HOW TO IMPROVE YOUR FOCUS

HOW TO MANAGE STRESS

HOW TO DEAL WITH SOCIAL ANXIETY

Kompilacja i opracowanie całości: Karol Pietrzyk, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko