ZCDN

Materiał ćwiczeniowy z warsztatów: Retoryka w szkole podstawowej z elementami wiązek zadań

Materiał zawiera dwa teksty (artykuł publicystyczny i tekst literacki) oraz zadania do nich, wypracowane podczas zajęć warsztatowych 28 stycznia 2019 r. (temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego z elementami wiązek zadań). Podstawą do opracowania zadań była nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Korektę ćwiczeń wprowadziła prowadząca – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego.

Podobne wpisy:
Matura z matematyki 2023

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.

UPS! Ukraińsko-polski słowniczek (matematyka, klasa 8)

Publikacja została opracowana na potrzeby uczennic/uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy, ich rodziców i nauczycielek/nauczycieli z nimi pracujących.