ZCDN

Materiał ćwiczeniowy z warsztatów: Retoryka w szkole podstawowej z elementami wiązek zadań

Materiał zawiera dwa teksty (artykuł publicystyczny i tekst literacki) oraz zadania do nich, wypracowane podczas zajęć warsztatowych 28 stycznia 2019 r. (temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego z elementami wiązek zadań). Podstawą do opracowania zadań była nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Korektę ćwiczeń wprowadziła prowadząca – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego.