ZCDN

Materiał ćwiczeniowy z warsztatów: Retoryka w szkole podstawowej z elementami wiązek zadań

Materiał zawiera dwa teksty (artykuł publicystyczny i tekst literacki) oraz zadania do nich, wypracowane podczas zajęć warsztatowych 28 stycznia 2019 r. (temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego z elementami wiązek zadań). Podstawą do opracowania zadań była nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Korektę ćwiczeń wprowadziła prowadząca – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego.

Podobne wpisy:
Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Kompilacja i opracowanie całości: Karol Pietrzyk, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Karty pracy: Kucharz – czynności zawodowe/obróbka produktów

Karty pracy „Kucharz – czynności zawodowe” oraz „Kucharz – obróbka produktów” mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej w klasach V i VI. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia wprowadzające w świat zawodów. Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Karty pracy: Sprzedawca – zadania zawodowe/kompetencje

Karty pracy Karty pracy „Sprzedawca – zadania zawodowe” oraz „Sprzedawca – kompetencje”  mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej oraz na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia […]