ZCDN

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

Podobne wpisy:
Test wiedzy o igrzyskach olimpijskich

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.