ZCDN

Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela”, prowadzoną przez  konsultanta ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe), Janusza Cymermana, wraz z udziałem  konsultantki ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe), Beaty Miętus.

W prezentacji omówione zostały podstawowe możliwości wykorzystania aplikacji Padlet. To intuicyjne narzędzie pozwala na dzielenie się wypracowanymi materiałami, udostępnianie zadań i komunikację z innymi użytkownikami tablicy.

Zachęcamy również do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia prowadzonych przez autorów prezentacji w formie e-learningowej:

Podobne wpisy:
Matura 2023 – zmiany w egzaminie z historii

Prowadząca: Wiktoria Knap — nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii Zakres: Podstawy prawne, cele i zakres egzaminu maturalnego od 2023 roku. Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe od roku 2023 na egzaminie maturalnym z historii. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego. Określenie zasad oceniania. Kryteria oceniania. Egzamin maturalny z historii dla uczniów o specjalnych potrzebach […]

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.