ZCDN

Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela”, prowadzoną przez  konsultanta ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe), Janusza Cymermana, wraz z udziałem  konsultantki ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe), Beaty Miętus.

W prezentacji omówione zostały podstawowe możliwości wykorzystania aplikacji Padlet. To intuicyjne narzędzie pozwala na dzielenie się wypracowanymi materiałami, udostępnianie zadań i komunikację z innymi użytkownikami tablicy.

Zachęcamy również do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia prowadzonych przez autorów prezentacji w formie e-learningowej:

Podobne wpisy:
Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej

Prowadzący: Karol Pietrzyk

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.