ZCDN

Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok 2021. Zmiany w egzaminie maturalnym

Opracowanie: dr Anna Kondracka-Zielińska

Podobne wpisy:
Test wiedzy o igrzyskach olimpijskich

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.