ZCDN

Rusza rządowy projekt „Aktywna tablica”

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Łączna kwota programu to 279 mln 316 tys. zł, w tym 224 mln pochodzą z budżetu państwa.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do ponad 15 tys. szkół w Polsce i za granicą.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,                                                           – szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą.
– publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoły podstawowe mogą składać wnioski do 31.08.2017 roku, organy prowadzące do 15.09.2017 roku. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27.09.2017 roku. Wypłata środków finansowych planowana jest do końca października 2017 roku.

Minister Edukacji Narodowej zwróciła się z prośbą do wszystkich instytucji o udzielnie pomocy szkołom biorącym udział w programie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Aktywna tablica pismo do dyrektorów szkół podstawowych
Aktywna tablica pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe
Aktywna tablica pismo do Wojewodów
Pełna treść uchwały – program Aktywna tablica

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.