ZCDN

Rusza rządowy projekt „Aktywna tablica”

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Łączna kwota programu to 279 mln 316 tys. zł, w tym 224 mln pochodzą z budżetu państwa.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do ponad 15 tys. szkół w Polsce i za granicą.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,                                                           – szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą.
– publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoły podstawowe mogą składać wnioski do 31.08.2017 roku, organy prowadzące do 15.09.2017 roku. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27.09.2017 roku. Wypłata środków finansowych planowana jest do końca października 2017 roku.

Minister Edukacji Narodowej zwróciła się z prośbą do wszystkich instytucji o udzielnie pomocy szkołom biorącym udział w programie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Aktywna tablica pismo do dyrektorów szkół podstawowych
Aktywna tablica pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe
Aktywna tablica pismo do Wojewodów
Pełna treść uchwały – program Aktywna tablica

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.