ZCDN

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii

Spotkanie rozpocznie się od omówienia zasad tworzenia programu autorskiego zgodnie z Rozporządzeniem w oparciu o prezentację multimedialną. Następnie przedstawiony zostanie przykładowy autorski program nauczania biologii. W kolejnej fazie zajęć nauczycielki i nauczyciele wymienią się doświadczeniami w zakresie tworzenia autorskich programów nauczania. Na zakończenie prowadząca zdiagnozuje potrzeby szkoleniowe uczestniczek i uczestników, by na tej podstawie ustalić tematy przyszłych spotkań w bieżącym roku szkolnym.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii
Zakres tematyczny:
Autorski program nauczania a awans zawodowy nauczyciela. Rodzaje autorskich programów nauczania. Podstawy prawne w zakresie konstruowania autorskiego programu nauczania. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia autorskiego programu nauczania.
Termin:
9 lutego, godz. 15.30–18.00
Prowadząca:
Sylwia Małecka
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się spotkanie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia III/14.

Podobne wpisy:
II Forum Integracji Wielokulturowej

Serdecznie zapraszamy na II Forum Integracji Wielokulturowej. Do udziału w tegorocznej edycji forum zaproszeni zostali metodycy zajmujący się edukacją międzykulturową oraz nauczyciele i dyrektorzy szczecińskich szkół. Wydarzenie odbędzie się 7 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w godz. 10.00-15.00.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Igor Tuleya, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.