ZCDN

Spotkanie dla nauczycieli rozpoczynających pracę

Serdecznie zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla początkujących nauczycieli. Zadaniem sieci jest umożliwienie spotkań i udzielania sobie wzajemnego wsparcia nauczycielom z krótkim stażem pracy. Jest to szansa na rozwój osobisty oraz warsztatu pracy, wymianę pomysłów i inspiracji, a także uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Sieć współpracy i samokształcenia dla młodych nauczycieli
Zakres tematyczny
: Bank inspiracji, pomysłów i rozwiązań wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych.  Rozwój osobisty nauczycieli w zakresie psychologii i pedagogiki. Nauczyciel w środowisku szkolnym (nauczyciel a dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne; nauczyciel a rodzice).
Termin
: 25 kwietnia, godz. 16.00–17.30
Koordynatorka: dr Zofia Fenrych
Forma bezpłatna

Rejestracja na pierwsze spotkanie sieci odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/2

W przededniu spotkania zarejestrowanym osobom zostanie przesłany link umożliwiający uczestnictwo w sieci.

Podobne wpisy:
Jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Dokumentacja dyrektora szkoły”, które odbędą się 30 maja, w godzinach 12.30–15.45, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tydzień Bibliotek 2023 – relacja

Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), zainicjowanych Dniem Bibliotekarza, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej przystosowała swój wkład w święto do hasła MOJA TWOJA NASZA – BIBLIOTEKA!

Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej „Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą”, która odbędzie się 30 maja, w godz. 14.00–18.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.