ZCDN

Spotkanie dla nauczycieli rozpoczynających pracę

Serdecznie zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla początkujących nauczycieli. Zadaniem sieci jest umożliwienie spotkań i udzielania sobie wzajemnego wsparcia nauczycielom z krótkim stażem pracy. Jest to szansa na rozwój osobisty oraz warsztatu pracy, wymianę pomysłów i inspiracji, a także uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Sieć współpracy i samokształcenia dla młodych nauczycieli
Zakres tematyczny
: Bank inspiracji, pomysłów i rozwiązań wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych.  Rozwój osobisty nauczycieli w zakresie psychologii i pedagogiki. Nauczyciel w środowisku szkolnym (nauczyciel a dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne; nauczyciel a rodzice).
Termin
: 25 kwietnia, godz. 16.00–17.30
Koordynatorka: dr Zofia Fenrych
Forma bezpłatna

Rejestracja na pierwsze spotkanie sieci odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/2

W przededniu spotkania zarejestrowanym osobom zostanie przesłany link umożliwiający uczestnictwo w sieci.

Podobne wpisy:
W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – modyfikacja programów nauczania

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – modyfikacja programów nauczania”, które odbędą się 27 maja, w godzinach 16.00–19.00, w trybie zdalnym.

Laboratoria przyszłości – praca z cyfrowym obrazem i dźwiękiem

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w szkoleniu stacjonarnym „Laboratoria przyszłości – praca z cyfrowym obrazem i dźwiękiem”, które odbędzie się 25 maja, w godz. 10.00–14.00, w siedzibie ZCDN-u.

Blog Na Zmianę

Na bieżąco obserwujemy to, co się dzieje w szkole – zarówno w systemie edukacji, jak i w społeczności, tworzonej przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Starając się odpowiedzieć na wyzwania współczesności, proponujemy Państwu blog, na którym znajdą się komentarze do aktualnych wydarzeń, pomysły dydaktyczne i podpowiedzi pedagogiczne. Wiosna jest dobrą porą, by zacząć coś nowego!