ZCDN

Sprytne rachunki na etapie wczesnoszkolnym

Pierwsza część warsztatów poświęcona będzie przybliżeniu teoretycznej wiedzy. Omówione zostaną praktyczne umiejętności stosowania gier i zabaw dydaktycznych pozwalających na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Nauczyciele – poprzez praktyczne działania – poznają sposoby nauki tabliczki mnożenia poprzez zabawę, różnorodne gry i zabawy matematyczne z użyciem plansz, kostek, kart, klocków domina oraz przedmiotów codziennego użytku. Dokonają modyfikacji dowolnej gry matematycznej.

Warsztaty: Sprytne rachunki – rozwijanie zainteresowań matematycznych
Zakres tematyczny: Sposoby na naukę matematyki poprzez zabawę. Warunki organizacyjne niezbędne do przeprowadzania gier i zabaw matematycznych. Gry i zabawy usprawniające rachowanie. Sposoby nauki tabliczki mnożenia. Działania praktyczne w zakresie gier, pozwalające na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki.
Termin: 27 kwietnia, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Beata Standio
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędą się warsztaty, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/24.

Podobne wpisy:
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do objęcia szkół wspomaganiem

Zachęcamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do nadsyłania zgłoszeń do objęcia kompleksowym wspomaganiem w roku szkolnym 2024/2025.

Jak uczyć astronomii? Seminarium dla nauczycieli przyrodników

Już 22 kwietnia zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na seminarium zatytułowane „Jak uczyć astronomii?”. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oraz Morskim Centrum Nauki.

Konferencja „STEAM w edukacji”

Serdecznie zapraszamy koordynatorów Laboratorium Przyszłości oraz pozostałych nauczycieli do udziału w konferencji stacjonarnej „STEAM w edukacji”, która odbędzie się 26 kwietnia, w godz. 10.00–13.00, w siedzibie ZCDN-u. W ramach wydarzenia odbywać się będą warsztaty dotyczące wykorzystania obowiązkowego wyposażenia zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości. W zespołach dotyczących druku 3D, audio video oraz zestawów mechatronicznych będzie można poszerzyć swoje umiejętności i poznać rozwiązana, które sprawdzają się w praktyce.