ZCDN

Szkolne doświadczenia biologiczne w zgodzie z przepisami sanitarnymi

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Szkolne doświadczenia biologiczne w zgodzie z przepisami sanitarnymi.

Na początku zajęć prowadząca odniesie się do podstawy programowej biologii oraz przedstawi listę doświadczeń i eksperymentów obowiązujących w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Następnie wskaże na konieczność skorygowania przez nauczycieli regulaminów pracowni biologicznych pod kątem stale aktualizowanych przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Pod koniec spotkania odbędzie się dyskusja z nauczycielami, odnosząca się do eksperymentowania z materiałem biologicznym w warunkach szkolnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Zakres tematyczny: Doświadczenia szkolne w świetle obowiązujących przepisów sanitarnych. Regulamin pracowni biologicznej na potrzeby obserwacji i eksperymentów.
Termin: 12 grudnia 2023, godz. 16.30–18.00
Prowadząca: Sylwia Małecka
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/16.

Podobne wpisy:
Jakie alternatywy w edukacji? O tym przeczytasz w nowym numerze „Refleksji”!

Hasło przewodnie najnowszego zeszytu Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”, czyli EDUKACJA ALTERNATYWNA, odsyła do nowatorskich, odważnych, nieskrępowanych pomysłów na kształtowanie środowiska oświatowego, które idzie z duchem czasu i nie obawia się ograniczeń. „Edukacja alternatywna, czyli jaka?” – ktoś mógłby całkiem słusznie zapytać. Taka, dzięki której szkoła może się rozwijać w kierunku egalitaryzmu, empatii, współpracy, na czym skorzysta najbliższe otoczenie społeczne: rodzice, grono pedagogiczne i oczywiście uczniowie i uczennice. O tym wszystkim piszą autorki i autorzy szkiców, esejów, felietonów zamieszczonych w najnowszym numerze naszego pisma.

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca do 30 sierpnia Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie otwarte w godzinach 9.00–14.00. Jednocześnie przypominamy, że w związku z planowaną przerwą wakacyjną Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie oraz Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u w Gryficach i Świnoujściu będą nieczynne od 8 lipca do 16 sierpnia.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

12 czerwca ministra edukacji narodowej podpisała dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.