ZCDN

Szkolne doświadczenia biologiczne w zgodzie z przepisami sanitarnymi

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Szkolne doświadczenia biologiczne w zgodzie z przepisami sanitarnymi.

Na początku zajęć prowadząca odniesie się do podstawy programowej biologii oraz przedstawi listę doświadczeń i eksperymentów obowiązujących w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Następnie wskaże na konieczność skorygowania przez nauczycieli regulaminów pracowni biologicznych pod kątem stale aktualizowanych przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Pod koniec spotkania odbędzie się dyskusja z nauczycielami, odnosząca się do eksperymentowania z materiałem biologicznym w warunkach szkolnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Zakres tematyczny: Doświadczenia szkolne w świetle obowiązujących przepisów sanitarnych. Regulamin pracowni biologicznej na potrzeby obserwacji i eksperymentów.
Termin: 12 grudnia 2023, godz. 16.30–18.00
Prowadząca: Sylwia Małecka
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/16.

Podobne wpisy:
Zapraszamy na konferencję „Matematyka – dodaj do ulubionych”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem konferencji „Matematyka – dodaj do ulubionych”, która odbędzie się w sobotę 16 marca, w godz. 10.30–16.00, w trybie zdalnym.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.