ZCDN

Wielka Liga Czytelników – zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy osoby pracujące w szkołach podstawowych oraz bibliotekach publicznych do zgłaszania swoich uczniów i uczennic / czytelników i czytelniczek do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników. Akcję w województwie zachodniopomorskim koordynuje Regina Czekała-Kil z Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej (ZCDN).

Do udziału w konkursie zaproszone są szkoły podstawowe i biblioteki publiczne. Placówki, które chcą dołączyć do Ligi, prosimy o wyłonienie koordynatora, który oficjalnie zgłosi ją do konkursu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 1–3
  • klasy 4–6
  • klasy 7–8.

Dla każdej kategorii przygotowana została osobna lista książek, których znajomość jest niezbędna do udziału w konkursie. Kompletna lista lektur, regulamin konkursu, wymagane dokumenty zgłoszeniowe i inne informacje znajdują się na oficjalnej stronie Wielkiej Ligi Czytelników. Zachęcamy także do zapoznania się z Niezbędnikiem informacyjnym koordynatora placówki.

Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy koordynatorzy placówki przesyłają na adres e-mail właściwego koordynatora powiatowego do 30 listopada 2023 r. Lista koordynatorów powiatowych będzie dostępna na stronie projektu i u koordynatorów wojewódzkich.

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych, wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką wojewódzką: rczekala@zcdn.edu.pl.

Podobne wpisy:
Zapraszamy na konferencję „Matematyka – dodaj do ulubionych”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem konferencji „Matematyka – dodaj do ulubionych”, która odbędzie się w sobotę 16 marca, w godz. 10.30–16.00, w trybie zdalnym.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.