ZCDN

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w czasie ferii zimowych Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest czynne dla interesantów w godzinach: 8.00–16.00. Biblioteka Pedagogiczna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–16.00.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 30 marca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna będą otwarte dla interesantów w ograniczonych godzinach (od 11.30 do 14.00 placówka będzie nieczynna), natomiast Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu w tym dniu będą zamknięte.

Nowy numer „Refleksji” właśnie ukazał się drukiem i w wersji cyfrowej

Dyskusja na temat najnowszej formuły egzaminu maturalnego trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reformowania matury wymieniają się argumentami, wśród których dominują te dotyczące problematyki obiektywnego oceniania czy przewagi zadań testowych w sprawdzaniu wiedzy. Dlatego najnowszy numer „Refleksji”, zatytułowany UMIEJĘTNOŚCI A NOWA MATURA, został poświęcony zmianom de facto zachodzącym w egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, ale także ma na celu poddanie pod rozwagę kwestię dostosowania obowiązującego modelu edukacji do przemian cywilizacyjnych i społecznych.

À propos zmian chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ulegają im także „Refleksje”, które od numeru 2/2023 będą się ukazywały jako kwartalnik. Bez zmian pozostaje natomiast profil czasopisma, zorientowany przede wszystkim na popularyzację nauki i publicystykę oświatową.

Jednocześnie przypominamy, że „Refleksje” są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej, którą można albo pobrać ze strony: refleksje.zcdn.edu.pl, albo przeczytać na portalu ISSUU: https://issuu.com/zcdn.

Zapraszamy do lektury!

Wydawnictwo Naukowe PWN zaprasza nauczycieli języków obcych na webinarium „Q&A Matura 2023”, które odbędzie się 28 marca 2023 r., o godz. 19.00. Szkolenie poprowadzi dr Anna Kozioł, współautorka Repetytorium maturzysty oraz członkini zespołu autorskiego Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie zostanie poświęcone nowej formule egzaminu. Część spotkania zostanie poświęcona odpowiedziom na wszelkie pytania.

Zgłoszenia za pośrednictwem strony PWN.

Tym razem konferencja była poświęcona podręcznikom z dotacji państwowej, dystrybuowanym w bibliotekach szkolnych. Teoretyczne zagadnienia zostały przedstawione w formie prezentacji przez Grażynę Lis, kierowniczkę Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu, na bazie artykułów z „Biblioteki w Szkole” z numerów 2021/6 i 2022/5. Prezentowane problemy teoretyczne przeplatane były ożywioną dyskusją uczestniczek.  Bibliotekarki szkolne, bazując na ośmiu latach doświadczeń, przedstawiały praktyczne rozwiązania związane z zamawianiem i obrotem bezpłatnych podręczników w różnych szkołach. Z ciekawością też przyjmowały propozycje wymieniane w artykułach Danuty Majkusiak. Omówione też zostało zagadnienie przydzielania podręczników dzieciom uchodźców oraz zaopatrywania bibliotek szkolnych w literaturę ukraińskojęzyczną. Przy okazji omawianych spraw poruszona została kwestia przepisów prawnych w pracy bibliotekarskiej.

Na zakończenie ustalone zostały tematy i zagadnienia na następną bibliotekarską naradę, która będzie poświęcona prawu w bibliotece.

Żywiołowa wymiana zdań i poglądów w trakcie konferencji na temat form pracy od dawna realizowanych, jak i tych nowych świadczy o tym, jak potrzebne są merytoryczne spotkania bibliotekarzy szkolnych w swoim gronie.


Warsztat stanowi część konferencji „Po co komu teatr”, organizowanej przez IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Podczas spotkania, zbudowanego według zasad warsztatu pedagogiczno-teatralnego, uczestnicy zostaną włączeniu w działania i aktywności rozwijające autorefleksję, komunikację oraz kompetencje twórcze i odbiorcze.

Warsztaty: Po co komu teatr? – pedagogika teatru w szkole Zakres tematyczny: Metody pedagogiki teatralnej na lekcjach języka polskiego. Schemat warsztatu pedagogiki teatralnej a konstrukcja zajęć lekcyjnych. Formy pracy pedagogiki teatralnej w realizacji celów kształcenia zawartych w podstawie programowej. Termin: 3 kwietnia, godz. 13.00–14.30 Miejsce: IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie, plac Mariacki 1 Prowadząca: Joanna Sadłowska Forma bezpłatna

Aby wziąć udział w warsztatach, należy zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń: I/C/42.

 

 

W kwietniu ZCDN zaświeci na niebiesko! Baner reklamujący miesiąc wiedzy nt. autyzmu

Kwiecień jest światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu, dlatego w tym czasie ZCDN „zaświeci się” na niebiesko. W związku z obchodami przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń i spotkań dotyczących teorii, objawów i charakterystycznych zachowań dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Nasze działania mają na celu propagowanie wiedzy na ten temat oraz udzielenie realnej pomocy dyrektorom i nauczycielom w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Harmonogram spotkań, które w większości odbędą się w trybie hybrydowym, znajdą Państwo na załączonym plakacie. Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem ISOS-u.

Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu – harmonogram wydarzeń

Kuratorium Oświaty w Szczecinie zachęca do korzystania z materiałów poświęconych depresji, które przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia. Materiały można znaleźć na stronie oraz w mediach społecznościowych NFZ.

Warto pamiętać, że depresja jest coraz częstszą chorobą, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Warto wiedzieć, gdzie można zwrócić się o pomoc.

Więcej na stronie KO.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zmniejszenie puli pytań tzw. jawnych na egzaminie ustnym z języka polskiego. Egzamin ustny został przywrócony po dwóch latach (kiedy to zrezygnowano z niego z racji pandemii) i składa się z dwóch wylosowanych przez maturzystę zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie jest związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne). Ministerstwo i CKE poinformowało, że w pozostałych przedmiotach egzaminacyjnych różnice między starą i nową formą egzaminu będą niewielkie.

Na stronie CKE została opublikowana obowiązująca lista pytań jawnych. Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

 Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach. Aby z niego skorzystać, wystarczy:

  • wejść na stronę https://moodle.zcdn.edu.pl/,
  • znaleźć kurs Matura z matematyki 2023 i wybrać go poprzez kliknięcie,
  • zalogować się jako GOŚĆ, podając hasło: zcdn.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych „Edukacja przyrodnicza w przedszkolu – formy i metody aktywne”, które odbędą się 25 kwietnia, w godzinach 14.00–18.00, w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. Podczas części wykładowej zaprezentowane zostaną, na podstawie prezentacji multimedialnej, aktywne metody i formy pracy z dziećmi z zakresu edukacji przyrodniczej. W części warsztatowej nauczyciele wykonają obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, z wykorzystaniem wybranych pomocy dydaktycznych. Efektem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy przyrodniczej i wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli. Warsztaty: Edukacja przyrodnicza w przedszkolu – formy i metody aktywne Zakres tematyczny: Aktywne metody i formy pracy z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Rola środków dydaktycznych w aranżacji sal i ogrodu przedszkolnego oraz planowaniu i przeprowadzeniu zajęć z tego obszaru. Doświadczenia i eksperymenty w zakresie edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Termin: 25 kwietnia, godz. 14.00–18.00 Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 121 Prowadząca: Renata Wiśniewska Forma bezpłatna Aby wziąć udział w warsztatach, należy się zarejestrować za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń: I/B/6.  

Jak (nie) rozmawiać o edukacji? Rozmowa z prof. Romanem Leppertem

Z różnych przyczyn nauczyciele opuszczają miejsca zajmowane za katedrą, żeby …