ZCDN

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w czasie ferii zimowych Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest czynne dla interesantów w godzinach: 8.00–16.00. Biblioteka Pedagogiczna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–16.00.

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Konkurs „Superbohaterowie w Laboratorium” – adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych (klasy 7–8), jak i ponadpodstawowych. Polega na przeprowadzeniu i nagraniu eksperymentu chemicznego lub fizycznego. Można to zrobić w odpowiedniej pracowni szkolnej lub – po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu – w pracowniach partnerów konkursu: Centrum Nauki Cordis w Świdwinie (szkoły podstawowe) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (szkoły ponadpodstawowe). Zgłoszenia są przyjmowane do 10 listopada 2023 r. Konkurs fotograficzny Piękno detalu, perły architektoniczne” – konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4–8) oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest stworzenie ciekawej fotografii detalu architektonicznego. Z najlepszych pac zostanie stworzony kalendarz. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 października 2023 r. Konkurs historyczny pn. „Powstanie styczniowe” – organizowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego (1863-1864). Przebiegać będzie w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim, z czego ten drugi będzie miał dwie części – pisemną i ustną. Zgłoszenia do 13 października 2023 r. Konkurs na film „Jestem Kadetem…” – adresowany do klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego. Organizowany jest przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Ośrodka Zamiejscowy w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2023 r. Konkursy i programy dla szkół i nauczycieli promowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie Program „Fundusz Ekologii” ma służyć podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. W ramach programu można zorganizować szkolenia, warsztaty, happeningi ekologiczne, wydarzenia plenerowe, wnioskując o finansowanie do 8 tys. zł. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r. lub do czasu wyczerpania puli funduszu. Szczegóły oraz druki niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie KO i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Program Szkolny EKOogród – zakłada dofinasowanie (do 90% kosztów) organizacji i wyposażenia szkolnych lub przedszkolnych całorocznych ogrodów dydaktycznych w elementy i materiały związane z edukacją ekologiczną. Wnioski o finansowanie nie mogą przekroczyć 150 tys. zł. Termin naboru upływa 9 października 2023 r. Szczegóły oraz druki niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie KO i WFOŚiGW. III edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę” – program adresowany do szkół podstawowych (klasy 6–8) i ponadpodstawowych (klasy 1). Jest to opracowany i udostępniany nieodpłatnie przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. W tegorocznej edycji może wziąć udział 1000 szkół – decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie KO i organizatora programu. Pakiet edukacyjny do filmu „Rotmistrz Pilecki”, objętego patronatem ministra edukacji i nauki – do pobrania na stronie dystrybutora. Informacje można znaleźć także na stronie KO. Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2023 r. Szczegóły na stronie KO.

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich: Belgii, Grecji, Francji oraz Polski. Nauczyciele zostali wyłonieni z anonimowej ankiety. Na podstawie informacji, które w niej zamieścili, stworzone zostały krótkie notatki prezentujące ich warsztat pracy. Jest to cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy – zawiera bowiem działania, pomysły i ich efekty edukacyjnych innowatorów.

Zachęcamy do zapoznania się portretami na stronie IBE.

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.

Proponowana gra to przygoda po historycznych i etnograficznych regionach Polski. Zbudowana jest z map, Księgi Regionów z wieloma informacjami i ciekawostkami oraz quizów wiedzy dotyczącej dziedzictwa materialnego. Zestaw adresowany jest do dzieci powyżej 7 lat. Może być wykorzystany zarówno w szkole, podczas lekcji lub zajęć świetlicowych, jak i w domu.

Materiał jest gotowy do pobrania na stronie IBE.
Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

W ramach proponowanej gry miejskiej zapraszamy na spacer śladami polskiej szkoły w przedwojennym Szczecinie. Niewielu szczecinian zdaje sobie sprawę z tego, że centrum naszego miasta było świadkiem wzlotów i upadków oświaty dla polskich dzieci przed II wojną światową.

Zachęcamy wszystkich pasjonatów do udziału w tej niezwykłej wycieczce. Będziemy wspólnie rozwiązywać zagadki, odkrywać Szczecin na nowo i dobrze się bawić! Do gry wystarczy Państwu jedynie smartfon z dostępem do internetu i zainstalowaną aplikacją Actionbound. Spacer ma formułę gry miejskiej, podczas której będziemy pomagać uczniowi i uczennicy, współczesnemu chłopcu i przedwojennej dziewczynce, odkryć białe plamy na mapie historii.

Gra zostanie udostępniona 10 października 2023 roku w aplikacji Actionbound. Wspólna odprawa nastąpi tego dnia w godz. 16.30–17.30. Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Gra będzie aktywna od 10 października  do 15 listopada 2023 roku. Limit uczestników: 100 Zasady ułatwiające grę:
  • gra skierowana jest głównie do nauczycieli;
  • udział w grze jest bezpłatny;
  • wymogi udziału w grze – posiadanie smartfona/tabletu z: systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 i wyższej), zainstalowaną aplikacją Actionbound (dostępną w Google Play i AppStore), dostęp do internetu.
Aby uzyskać zaświadczenie o zaliczeniu gry, należy:
  • zapisać się w systemie ISOS (jak na każde warsztaty) na spotkanie „Polska oświata w międzywojennym Szczecinie”;
  • logując się w aplikacji Actionbound, wpisać pełne imię i nazwisko;
  • wziąć udział w grze w terminie od 10 października do 15 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji BiblioLABu Zachodniopomorskiego, który odbędzie się 17 października (wtorek) w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Tegorocznym motywem przewodnim jest szeroko rozumiane włączenie, inkluzja i otwartość na innych.

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „4K w edukacji”. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja). Została też stworzona przestrzeń online do dzielenia się wiedzą i materiałami tematycznymi. Istnieje także możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania stacjonarnego.

Poszczególne spotkania w sieci zaplanowane są na listopad, styczeń, marzec oraz maj. Na każde z nich obowiązują indywidualne zapisy za pośrednictwem ISOS-u. Osoby, które chcą dołączyć do sieci – także w formie pracy asynchronicznej – w ciągu trwania roku szkolnego na platformie online, prosimy o zgłaszanie się drogą mailową do koordynatorki, Marty Kosteckiej mkostecka@zcdn.edu.pl.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej lub potrzebują pomocy w dołączeniu do wirtualnej społeczności naszej sieci, zapraszamy na konsultacje online 3 października, w godz. 16.30–17.30, na platformie Korbank: https://zcdn.akademia.korbank.pl/mar-hte-tde (tu rejestracja nie jest wymagana).