ZCDN

Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 17.00–18.30.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane materiały związane z redagowaniem opowiadania twórczego i propozycje ćwiczeń. Następnie przewidziano czas na pytania, dyskusję oraz wymianę doświadczeń na temat tworzenia wypowiedzi twórczej.

Warsztaty: Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Zakres tematyczny: Mocne i słabe strony ósmoklasistów piszących opowiadanie na egzaminie w roku 2022. Metody analizy tematu wypracowania. Omówienie propozycji ćwiczeń usprawniających redagowanie opowiadania twórczego z wykorzystaniem lektur obowiązkowych.
Termin: 15 marca, godz. 17.00–18.30
Prowadząca:
Klaudia Szostak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/C/4.

Podobne wpisy:
Zmiana organizacji pracy ZCDN-u 30 marca

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 30 marca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna będą otwarte dla interesantów w ograniczonych godzinach (od 11.30 do 14.00 placówka będzie nieczynna), natomiast Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu w tym dniu będą zamknięte.

Co jest ważniejsze na maturze: wiedza czy umiejętności?

Dyskusja na temat najnowszej formuły egzaminu maturalnego trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reformowania matury wymieniają się argumentami, wśród których dominują te dotyczące problematyki obiektywnego oceniania czy przewagi zadań testowych w sprawdzaniu wiedzy. Dlatego najnowszy numer „Refleksji”, zatytułowany UMIEJĘTNOŚCI A NOWA MATURA, został poświęcony zmianom de facto zachodzącym w egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, ale także ma na celu poddanie pod rozwagę kwestię dostosowania obowiązującego modelu edukacji do przemian cywilizacyjnych i społecznych.

Teatr w szkole?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych „Po co komu teatr? – pedagogika teatru w szkole”, które odbędą się 3 kwietnia, w godzinach 13.00–14.30, w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.