ZCDN

Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 17.00–18.30.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane materiały związane z redagowaniem opowiadania twórczego i propozycje ćwiczeń. Następnie przewidziano czas na pytania, dyskusję oraz wymianę doświadczeń na temat tworzenia wypowiedzi twórczej.

Warsztaty: Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Zakres tematyczny: Mocne i słabe strony ósmoklasistów piszących opowiadanie na egzaminie w roku 2022. Metody analizy tematu wypracowania. Omówienie propozycji ćwiczeń usprawniających redagowanie opowiadania twórczego z wykorzystaniem lektur obowiązkowych.
Termin: 15 marca, godz. 17.00–18.30
Prowadząca:
Klaudia Szostak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/C/4.

Podobne wpisy:
„Biblioteka. Włącz się w to!”, czyli Zachodniopomorski BiblioLAB 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji BiblioLABu Zachodniopomorskiego, który odbędzie się 17 października (wtorek) w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Sowińskiego 68). Tegorocznym motywem przewodnim jest szeroko rozumiane włączenie, inkluzja i otwartość na innych.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w ZCDN-ie

Po raz kolejny w naszym województwie odbywają się Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie również przygotowało dla Państwa kilka atrakcji.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym online z zakresu zarządzania oświatą. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.