ZCDN

Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 17.00–18.30.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane materiały związane z redagowaniem opowiadania twórczego i propozycje ćwiczeń. Następnie przewidziano czas na pytania, dyskusję oraz wymianę doświadczeń na temat tworzenia wypowiedzi twórczej.

Warsztaty: Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Zakres tematyczny: Mocne i słabe strony ósmoklasistów piszących opowiadanie na egzaminie w roku 2022. Metody analizy tematu wypracowania. Omówienie propozycji ćwiczeń usprawniających redagowanie opowiadania twórczego z wykorzystaniem lektur obowiązkowych.
Termin: 15 marca, godz. 17.00–18.30
Prowadząca:
Klaudia Szostak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/C/4.

Podobne wpisy:
II Forum Integracji Wielokulturowej

Serdecznie zapraszamy na II Forum Integracji Wielokulturowej. Do udziału w tegorocznej edycji forum zaproszeni zostali metodycy zajmujący się edukacją międzykulturową oraz nauczyciele i dyrektorzy szczecińskich szkół. Wydarzenie odbędzie się 7 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w godz. 10.00-15.00.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Igor Tuleya, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.