Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej

354

Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”, która odbędzie się 7 marca, w godzinach 10.00–15.10.

Konferencja oraz towarzyszące jej warsztaty skierowane są do nauczycieli przedmiotów ścisłych, technicznych oraz artystycznych. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie potencjału lokalnych centrów nauki oraz wypracowanie nowych metod pracy z uczniami z wykorzystaniem różnych form edukacji nieformalnej. W warsztatach wezmą udział nauczyciele, naukowcy, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciela oraz lokalnych centrów nauki z terenu Pomorza Zachodniego.

Konferencja: Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej
Zakres: Znaczenie doświadczalnego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Rozwijanie umiejętności myślenia i kompetencji kluczowych uczniów poprzez doświadczenia i eksperymenty. Rola centrów nauki w przyrodniczo-techniczno-matematycznej edukacji dzieci i młodzieży. Oferta edukacyjna powstających i funkcjonujących na terenie Pomorza Zachodniego centrów nauki.
Prowadzący: Bartosz Klepacki, dr Marcin Królikowski, dr Adam Lepczyński, Małgorzata Majewska, Zdzisław Nowak, Halina Szczepaniec, Kinga Wełyczko, edukatorzy z Centrów Nauki w Wałczu, Świdwinie, Stargardzie, Szczecinku i z Carl Zeiss Sp. z o.o
Termin: 7 marca, godz. 10.00–15.10
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/22.

Program Konferencji

Plakat