ZCDN

Eksperymenty astronomiczne i fizyczne a kształcenie kompetencji kluczowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez eksperymenty astronomiczne i fizyczne” prowadzoną przez nauczyciela konsultanta ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej, Zdzisława Nowaka.

Podczas multimedialnego wykładu zostaną wskazane doświadczalne wymagania ogólne i szczegółowe w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych. Omówiony zostanie także przebieg naukowego eksperymentu badawczego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z prowadzącym: znowak@zcdn.edu.pl.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszanych w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).

  • Rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia poprzez doświadczenia i eksperymenty – bibliografia
Podobne wpisy:
Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej

Prowadzący: Karol Pietrzyk

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.