ZCDN

Historia i Teraźniejszość – przydatne materiały

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych wzbudził wiele emocji. Podręcznik zaproponowany przez MEiN jeszcze mocniej podburzył przeciwników tego pomysłu, ale też zmobilizował do tworzenia baz istniejących materiałów i projektowania własnych. W tej szerokiej akcji biorą udział ludzie i instytucje od lat zajmujący się edukacją historyczną i obywatelską, mający wiele doświadczeń i wypracowanych rozwiązań. Warto więc sięgać do tych pomysłów. Znajdą je Państwo na następujących portalach:

Dodatkowo, w załączonych dokumentach, zaproponowaliśmy szereg materiałów – książki, artykuły, filmy, podcasty itd. – uporządkowane według punktów podstawy programowej do HiT i dopasowane do konkretnych tematów.

Wybór i oprac. dr Zofia Fenrych / ZCDN

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko