ZCDN

Tag

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych wzbudził wiele emocji. Podręcznik zaproponowany przez MEiN jeszcze mocniej podburzył przeciwników tego pomysłu, ale też zmobilizował do tworzenia baz istniejących materiałów i projektowania własnych. W tej szerokiej akcji biorą udział ludzie i instytucje od lat zajmujący się edukacją historyczną i obywatelską, mający wiele doświadczeń i wypracowanych rozwiązań. Warto więc sięgać do tych pomysłów. Znajdą je Państwo na następujących portalach:

Dodatkowo, w załączonych dokumentach, zaproponowaliśmy szereg materiałów – książki, artykuły, filmy, podcasty itd. – uporządkowane według punktów podstawy programowej do HiT i dopasowane do konkretnych tematów.

Wybór i oprac. dr Zofia Fenrych / ZCDN

Informator o zasobach edukacyjnych w zakładce „Materiały dla nauczycieli” przydatnych w realizacji wybranych treści nauczania podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz dla opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariusza i Samorządów Uczniowskich rekomendowanymi i przygotowanymi przez Przemysława Landowskiego, nauczyciela konsultanta ds. edukacji obywatelskiej. Materiały zostały pogrupowane tak, aby mogli Państwo łatwo odnaleźć odpowiedni link dla siebie. Zasoby internetowe przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Opracowanie: Janusz Korzeniowski  nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Opracowanie: Janusz Korzeniowski- nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej