ZCDN

Karty pracy na potrzeby pracowni biologicznej i zajęć w terenie

Karty pracy na cztery pory roku są propozycją tematów do zrealizowania w pracowni biologicznej lub – a może równocześnie – w trakcie zajęć terenowych. Zostały przygotowane do wykorzystania w edukacji biologicznej na każdym etapie edukacyjnym. To nauczyciel zdecyduje, jakie części roślin i kiedy będą badali jego uczniowie. Dobrze wyposażona pracownia biologiczna wymaga dokonywania zbioru materiału roślinnego lub konstruowania zielników. Obserwacje przyrodnicze można wykonać wraz z uczniami w każdej porze roku w terenie, np. wokół szkoły lub w parku miejskim. Karty pracy mogą być przydatne na zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych.a

Opracowanie:
Małgorzata Majewska, konsultant ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w ZCDN-ie

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko