ZCDN

Karty pracy na potrzeby pracowni biologicznej i zajęć w terenie

Karty pracy na cztery pory roku są propozycją tematów do zrealizowania w pracowni biologicznej lub – a może równocześnie – w trakcie zajęć terenowych. Zostały przygotowane do wykorzystania w edukacji biologicznej na każdym etapie edukacyjnym. To nauczyciel zdecyduje, jakie części roślin i kiedy będą badali jego uczniowie. Dobrze wyposażona pracownia biologiczna wymaga dokonywania zbioru materiału roślinnego lub konstruowania zielników. Obserwacje przyrodnicze można wykonać wraz z uczniami w każdej porze roku w terenie, np. wokół szkoły lub w parku miejskim. Karty pracy mogą być przydatne na zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych.a

Opracowanie:
Małgorzata Majewska, konsultant ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w ZCDN-ie

Podobne wpisy:
Zanim powstała Polska

Opracowanie: Wiktoria Knap.

Myślenie krytyczne w edukacji — materiały dla nauczycieli

„Wszystko, co szkoła może i powinna zrobić dla uczniów, to rozwinąć umiejętność myślenia”.John Dewey

Spotkania w drodze, czyli pociąg do polskiego

W związku z coraz większą liczbą ukraińskich dzieci i młodzieży przybywających do Polski i rozpoczynających naukę w szkołach, proponujemy Państwu cykl scenariuszy lekcji „Spotkania w drodze, czyli pociąg do polskiego”, autorstwa Ewy Piechoty, nauczycielki z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka pod patronatem PUM w Szczecinie, ze wstępem Marty Kosteckiej – nauczycielki konsultantki ds. nauczania języka polskiego. Scenariusze można wykorzystywać nie tylko do nauczania języka polskiego, ale także jako inspiracje w integracji zespołu […]