ZCDN

Karty pracy z edukacji biologicznej, ekologicznej i zdrowotnej

Prezentowane karty pracy mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem na II i III etapie edukacyjnym w ramach zajęć prowadzonych zdalnie lub w pracowni biologicznej. Przygotowane propozycje pozostają w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w zakresie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i biologicznej.

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Podobne wpisy:
Matura z matematyki 2023

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.

Zanim powstała Polska

Opracowanie: Wiktoria Knap.