ZCDN

Karty pracy z edukacji biologicznej, ekologicznej i zdrowotnej

Prezentowane karty pracy mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem na II i III etapie edukacyjnym w ramach zajęć prowadzonych zdalnie lub w pracowni biologicznej. Przygotowane propozycje pozostają w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w zakresie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i biologicznej.

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko