ZCDN

Tag

Zadania z biologii do arkusza ósmoklasisty. Część 2

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Podczas konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”, zorganizowanej przez ZCDN 27 marca 2021 roku, obok merytorycznej  wiedzy na temat rodzaju zagrożeń zdrowia, przyczyn ich występowania i sposobów przeciwdziałania, zaproponowane zostały także metodyczne wskazówki dla nauczycieli, jak uczyć o tych zagadnieniach na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Współcześnie nikt bowiem nie ma wątpliwości co do konieczności ich obecności w edukacji szkolnej. Tylko rzetelna wiedza oraz aktualne informacje (w tym własne testy i pomiary) na temat występujących zagrożeń mogą pomóc wyciągać właściwe wnioski, niezbędne do podejmowania działań, które pozwolą zachować zdrowie, a nawet uratować życie.

Prezentowane karty pracy mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem na II i III etapie edukacyjnym w ramach zajęć prowadzonych zdalnie lub w pracowni biologicznej. Przygotowane propozycje pozostają w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w zakresie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i biologicznej.

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej – zakres podstawowy i rozszerzony w szkole ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystania w szkole podstawowej.

Uniwersalne karty pracy do zastosowania na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z wykorzystaniem literatury popularnonaukowej i filmu przyrodniczego.

Opracowanie: Małgorzata Majewska