ZCDN

Karty pracy z języka niemieckiego

Przedstawiam Państwu zbiór kart prac dla uczennic i uczniów z zakresu języka niemieckiego, które mogą być wykorzystane w szkole podstawowej zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a także zlecane do wykonania w ramach prac domowych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany.

Meine Schule (Moja szkoła)

Mein Haus (Mój dom)

Schulsachen (Przybory szkolne)

Lebensmittel (Artykuły spożywcze)

Tiere (Zwierzęta)

Unsere Schule (Nasza szkoła)

Meine Familie (Moja rodzina)

Im Herbst (Jesienią)

Zu Hause (Dom)

Mein Zimmer (Mój pokój)

Opracowanie: Sebastian Molski, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego