ZCDN

Karty pracy z języka niemieckiego

Przedstawiam Państwu zbiór kart prac dla uczennic i uczniów z zakresu języka niemieckiego, które mogą być wykorzystane w szkole podstawowej zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a także zlecane do wykonania w ramach prac domowych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany.

Meine Schule (Moja szkoła)

Mein Haus (Mój dom)

Schulsachen (Przybory szkolne)

Lebensmittel (Artykuły spożywcze)

Tiere (Zwierzęta)

Unsere Schule (Nasza szkoła)

Meine Familie (Moja rodzina)

Im Herbst (Jesienią)

Zu Hause (Dom)

Mein Zimmer (Mój pokój)

Opracowanie: Sebastian Molski, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego

Podobne wpisy:
Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Kompilacja i opracowanie całości: Karol Pietrzyk, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Karty pracy: Kucharz – czynności zawodowe/obróbka produktów

Karty pracy „Kucharz – czynności zawodowe” oraz „Kucharz – obróbka produktów” mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej w klasach V i VI. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia wprowadzające w świat zawodów. Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Karty pracy: Sprzedawca – zadania zawodowe/kompetencje

Karty pracy Karty pracy „Sprzedawca – zadania zawodowe” oraz „Sprzedawca – kompetencje”  mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej oraz na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia […]