ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Zapraszamy do obejrzenia filmu opowiadającego o powołaniu Komisji Edukacji Narodowej – o przyczynach, przebiegu i skutkach tej decyzji.