ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Otrzymywanie wodorotlenków / Otrzymywanie kwasów tlenowych  Opracowanie: Sylwia Małecka.

Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania / Izotopy są wśród nas / Wodór – gaz o najmniejszej gęstości Opracowanie: Sylwia Małecka.

Poznajemy style romański i gotycki – konspekt lekcji historii dla klasy V Sztuka średniowiecza – prezentacja multimedialna Opracowanie: Wiktoria Knap.

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.