ZCDN

Konferencja online: Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii

Przemoc i agresja, które były doświadczeniem szkolnym wielu uczennic i uczniów, nie zniknęły wraz z nauczaniem zdalnym. Izolacja jeszcze mocniej pogłębiła ten problem i przeniosła patologiczne zachowania do świata wirtualnego, w którym dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu – również z uwagi na konieczność uczestniczenia w nauce zdalnej.  Podczas konferencji poddane zostaną refleksji różne problemy związane z patotreściami oraz przemocą w internecie, uczestnicy , między innymi, poznają sposoby na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i jej wzmożonym objawom podczas pandemii.

Program konferencji:

14.30–14.45 – Otwarcie konferencji

14.45–15.30 – Fenomen patostreamerów – psychospołeczne czynniki wpływające na aktywności twórców i odbiorców patostreamów, Joanna Flis

15.30–16.15 – Widzieć więcej to móc zapobiegać cierpieniu, Renata Breszka

16.15–16.45 – Cyberbezpieczni i cyberodpowiedzialni, Michał Sroka

16.45–17.30 – Przyjdź i powiedz mi. Od empatii do zaufania, Renata Majewska

Konferencja online: Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii

Termin: 21 maja, godz. 14.30–17.30

Prelegenci: Renata Breszka, Joanna Flis, Renata Majewska, Michał Sroka

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/30.

Informacje o prelegentach:

Renata Breszka – kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czersku.

Joanna Flis – doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Magister psychologii, certyfikowana specjalistka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (certyfikat PARPA 1455). Certyfikowana neuroterapeutka ISNR. Członkini Nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Magister psychopedagogiki, magister pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Ukończyła studia I stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej. Od kilku lat zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat psychologii i psychoterapii. Autorka licznych artykułów i opracowań.

Renata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. wychowania w ZCDN-ie.

Michał Sroka – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście.

Podobne wpisy:
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 4K w edukacji. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.