ZCDN

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wysłała kolejny list do  dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty informujący o pracach nad wdrażaniem reformy edukacji.

Poniżej link do pełnej treści listu:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/list-dyrektorzy-vectors.pdf

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.