ZCDN

Nauczanie doświadczalne – rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej

Konferencja „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej” – zorganizowana wspólnie przez Morskie Centrum Nauki i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – pokazała, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy instytucji działających na polu oświaty. Głównym celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie: co zyskujemy, gdy nową wiedzę uczeń zdobywa poprzez samodzielne obserwacje, doświadczenia i eksperymenty?

Uczestnicy konferencji, szukając odpowiedzi na to pytanie, doszli do wniosku, że uczeń w ten sposób lepiej rozumie prezentowane zagadnienia, a przez to szybciej zapamiętuje nową wiedzę, co znacznie zwiększa jego motywację do dalszej nauki. Dzięki nauczaniu doświadczalnemu uczniowie nie tylko pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu, ale i nabywają umiejętności kluczowe, takie jak: umiejętność logicznego i twórczego rozumowania, umiejętność rozwiązywania problemów.

Na świecie w praktyce edukacyjnej coraz częściej stosuje się konstruktywistyczne metody problemowego nauczania (PBL – Problem Based Learning), oparte na badawczej ciekawości i aktywności uczniów (IBSE – Inquiry Based Science Education), oraz model badawczej lekcji 5E (Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation). Dowiedziono, że stosowanie tych modeli i metod sprzyja zdobywaniu umiejętności przydatnych do rozwiązywania życiowych problemów przez uczniów, ale i ich większemu zainteresowaniu naukami przyrodniczymi.

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko