ZCDN

Nowości w zbiorach – czerwiec 2018

Okładka: Filozofia kształcenia. Wychowanie i nauczanie.

Szołtysek A.E.: Filozofia kształcenia. Wychowanie i nauczanie.
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

 

Monografia Filozofia kształcenia stanowi dopełnienie dwóch wcześniejszych pozycji Filozofia pedagogiki i Filozofia edukacji. Oś monografii wyznaczają dwie diady: biologiczne rozwijanie człowieka – kulturowe kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji wrodzonych człowieka – edukacyjne kształtowanie człowieka.

Okładka: Terapia schematów dzieci i młodzieży

Christof L., Zarbock G.: Terapia schematów dzieci i młodzieży
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

Terapia schematów stworzona przez doktora Jeffreya E. Younga to nowatorskie podejście terapeutyczne wywodzące się z tradycyjnego nurtu poznawczo-behawioralnego. Łączy aspekty terapii poznawczo-behawioralnej z innymi modelami terapeutycznymi, między innymi z teorią przywiązania, z koncepcją psychodynamiczną oraz z modelami terapeutycznymi skoncentrowanymi na emocjach.

Okładka: Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki

Krysa W.: Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki

Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., 2016

Publikacja daje nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji. Autorki dokładnie wskazują, jak stopniowo nabywać i doskonalić kompetencje trenerskie. Przedstawione innowacyjne rozwiązania są przygotowane do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji.
W opracowaniu zawarto m.in.:
•  ćwiczenia interaktywne do wykorzystania przez nauczyciela i przez uczniów,
•  materiały empiryczne z badań autorskich dotyczące omawianej problematyki oraz odniesienia, jak je wykorzystać w praktyce,
•  literaturę dla zainteresowanych pogłębieniem tematu, odesłania do różnych typów szkół,
•  modele graficzne,
•  testy kontrolne.

Okładka: Nauczyciel doskonały

Bielski J.: Nauczyciel doskonały

 Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

Problematyką osobowości nauczyciela zajmowali się głównie psycholodzy. Pierwsze polskie dociekania w tym zakresie odnoszą się nie do osobowości, lecz do duszy nauczyciela. Później pojawiły się prace traktujące o jego instynkcie i typie antropologicznym. Przedmiotem kolejnych rozważań stał się talent nauczyciela i wreszcie zaczęto zajmować się nauczycielską osobowością. Pojmowano ją zresztą rozmaicie jako strukturę, w której dominującą rolę odgrywają czynniki biologiczne bądź psychologiczne, pedagogiczne czy społeczne.

Okładka: Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie

Opora R.: Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie.

Okładka: Pani mi mówi niemożliwe

Grechuta M., Pani mi mówi niemożliwe

Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2017

Najpiękniejsze i najpopularniejsze wiersze oraz piosenki barda poetyckiej nuty.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, kiedy na scenie królowało mocne brzmienie, pojawił się tajemniczy chłopak. Marek Grechuta zaskoczył wszystkich rozpoznawalnym głosem i lirycznymi tekstami. Jego wiersze natychmiast stawały się przebojami, które nuciła cała Polska: Świecie naszDni, których nie znamy, Będziesz moją panią czy Wiosna, ach to ty. Od dziesięcioleci śpiewają je kolejne pokolenia, a ostatnio na nowo przypomniał je, między innymi, Kamil Bednarek.

Okładka: Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

Kordziński J.: Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., 2017

W książce czytelnik znajdzie m.in.: praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi, rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami, gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.

Okładka: Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej

Kaja P.: Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej

Lublin: Wydawnictwo Froebel.pl., 2017

Książka Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej autorstwa Piotra Kai zawiera przykłady działań muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W publikacji znajdą Państwo propozycje organizowania sytuacji edukacyjnych w dwóch obszarach wg myśli pedagogicznej F. Froebla:
1. Spotkania w kole, czyli zabaw muzyczno-ruchowych obejmujących gimnastykę ciała, umysłu i aparatu mowy, śpiewanek na powitanie, zabaw organizacyjno-porządkowych w kole, tańca na dzień dobry oraz zabaw z darami.
2. Zabaw edukacyjnych – swobodnych i zorganizowanych odnoszących się do elementarnych sił: głowy, rąk i serca.

Okładka: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Warchoł K.: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017

W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz szczegółowe kryteria oceniania. Autorski program nauczania wychowania fizycznego odnosi się do wszystkich etapów edukacji. Nauczyciele mogą wykorzystać tę propozycję do przygotowania lub zmodyfikowania własnych przedmiotowych systemów oceniania. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacji zawierają wiele niezwykle trafnych elementów z zakresu postaw, aktywności, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

Okładka: Aktywacja sensoryczna. Holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję

Lore W., Ylva S.: Aktywacja sensoryczna. Holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję

Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017

Zasadniczą cześć niniejszej książki stanowi obszerny poradnik praktyczny zawierający wypróbowane scenariusze dotyczące organizacji i realizacji sesji wspierająco-aktywujących. W codzienności zawodowej konspekty te mogą zostać wykorzystane jako instrukcje lub jako inspiracje w czasie przygotowywania własnych, autorskich zajęć grupowych lub indywidualnych. W części zamykającej publikację znajdują się arkusze służące do zbierania informacji oraz wzory kart informacyjnych.

Okładka: Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.): Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2017

Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych. Jednocześnie będą mogli również uniknąć wielu konfliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykonywać swoją pracę.

Okładka: Król Maciuś I

Korczak J.: Król Maciuś I

Kraków: Wydawnictwo Greg, 2017

W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika – „Pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.