ZCDN

O trudnej sztuce pisania. Pisanie w podstawie programowej, składniki sztuki pisania, przegląd metod doskonalących umiejętność pisania

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Podobne wpisy:
Test wiedzy o igrzyskach olimpijskich

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.