ZCDN

Scenariusze i karty pracy dla przedmiotu biologia opracowane we współpracy z LOP-em

Prezentowane scenariusze lekcji i karty pracy dla II i III etapu edukacyjnego z przedmiotu biologia przygotowane zostały w ramach porozumienia ZO Szczecin LOP i ZCDN. Oddział LOP w Szczecinie  zrealizował także kampanię edukacyjno-informacyjną „Myśl ekologicznie – oddychaj czystym powietrzem”, dofinansowaną ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie, w ramach której odbyły się konkursy dla szkół i przedszkoli oraz konferencja przyrodnicza w ZCDN-ie pod tytułem tożsamym z nazwą kampanii. 

Przy opracowaniu scenariuszy i kart pracy wykorzystano następujące źródła:

Z. Czaińska, Z. Wojtkowicz, Aktywne metody w edukacji geograficznej. Część I i II, SOP, Toruń 1999.
W. Stawiński (red.), Jak samodzielnie poznawać przyrodę, WSiP, Warszawa 1975.
E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
Dobre praktyki dla poprawy jakości powietrza. Pomorze Zachodnie, LOP Okręg w Szczecinie, str. 1–21.
M. Popkiewicz, A. Kardaś, S. Malinowski, Nauka o klimacie, Wydawnictwo Sonia Draga Post Factum, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018

Opracowanie: Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia

Podobne wpisy:
Test wiedzy o igrzyskach olimpijskich

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.