ZCDN

Tag

Opracowanie: Halina Szczepaniec – nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym szczegółowe wskazówki i zalecenia dotyczące niezbędnych działań w wypadku dostarczenia przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

EclipseCrossword to program do tworzenia interaktywnych krzyżówek zapisanych w postaci jednoplikowej witryny internetowej do zastosowania we wspomaganiu zdalnej edukacji.

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego.

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację informatyczną i kodowanie.