ZCDN

Plan działania (procedura postępowania) w przypadku dostarczenia przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym szczegółowe wskazówki i zalecenia dotyczące niezbędnych działań w wypadku dostarczenia przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opracowanie: Weronika Dwojakowska