ZCDN

W 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność – wystawa w Oddziale Zamiejscowym w Myśliborzu

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotografii prac składających się na wystawę upamiętniającą 40. rocznicę powstania „Solidarności”. Wystawa znajduje się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15.

Wystawa jest doskonałą okazją do poznania historii „Solidarności”, szczególnie w wymiarze lokalnym. Na wystawie zaprezentowano m.in. biuletyny, plakaty i ulotki dokumentujące powstanie niezależnych związków zawodowych. Wśród przedstawionych materiałów ważne miejsce zajmują numery „Echa Solidarności” –  informator Gorzowskiego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”.

Materiały prezentowane w ramach wystawy zostały udostępnione przez Magdalenę Łakomą i Romana Garwatowskiego – nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girensa w Myśliborzu.

Wystawę przygotowała Barbara Bycka, kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu.

Podobne wpisy:
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w ZCDN-ie

Po raz kolejny w naszym województwie odbywają się Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie również przygotowało dla Państwa kilka atrakcji.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym online z zakresu zarządzania oświatą. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym pracę Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”, które odbędzie się 19 września, w godzinach 16.30–18.00, w trybie zdalnym.