ZCDN

Wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych” prowadzonej przez nauczycielkę konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

Podczas prezentacji zostaną omówione wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych, uwzględniające również pracę na odległość. Prowadząca zasugeruje, jakie zalecenia nauczyciel może przekazać rodzicom, aby nauka w domu była efektywna (np. trzymanie się planu dnia, wzmacnianie motywacji do nauki, sporządzanie kontraktu).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącą: wdwojakowska@zcdn.edu.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszanych w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).

  • Wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – bibliografia
Podobne wpisy:
Matura 2023 – zmiany w egzaminie z historii

Prowadząca: Wiktoria Knap — nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii Zakres: Podstawy prawne, cele i zakres egzaminu maturalnego od 2023 roku. Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe od roku 2023 na egzaminie maturalnym z historii. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego. Określenie zasad oceniania. Kryteria oceniania. Egzamin maturalny z historii dla uczniów o specjalnych potrzebach […]

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.