ZCDN

Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej”, prowadzonej przez nauczyciela konsultanta ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej, Zdzisława Nowaka.

Jednym z wymogów podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych jest realizacja zajęć terenowych. Podczas prezentacji odbiorcy dowiedzą się, jak dobrze zaplanować i przeprowadzić ciekawe lekcje terenowe.

Podczas wykładu zostaną omówione rodzaje zajęć terenowych oraz przedstawione tematy lekcji, jakie można podczas takich zajęć zrealizować. Prezentacja kierowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych oraz do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącym: znowak@zcdn.edu.pl.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.

Podobne wpisy:
Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej

Prowadzący: Karol Pietrzyk

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.