ZCDN

Karta pracy „Liczymy zawody”

Karta pracy „Liczymy zawody” może zostać wykorzystana w pracy z uczniem na I etapie edukacyjnym w ramach zajęć z edukacji matematycznej.  Przygotowana propozycja pozostaje w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–VI szkoły podstawowej. Karta pracy zawiera ćwiczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie liczenia do 10 i jednocześnie wprowadza w świat zawodów.

Karta pracy „Liczymy zawody”

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko