ZCDN

Tag

Karta pracy „Szukamy zawodów” może zostać wykorzystana w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach zajęć z edukacji polonistycznej.  Propozycja pozostaje w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–VI szkoły podstawowej. Karta pracy zawiera ćwiczenie wprowadzające w świat zawodów. Karta pracy „Szukamy zawodów” Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Karta pracy „Liczymy zawody” może zostać wykorzystana w pracy z uczniem na I etapie edukacyjnym w ramach zajęć z edukacji matematycznej.  Przygotowana propozycja pozostaje w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–VI szkoły podstawowej. Karta pracy zawiera ćwiczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie liczenia do 10 i jednocześnie wprowadza w świat zawodów.

Karta pracy „Liczymy zawody”

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Opracowanie: Agnieszka Kacała – nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego