ZCDN

Karty doświadczeń z zakresu fizyki

Przedstawiamy Państwu zbiór kart ciekawych doświadczeń z zakresu fizyki, które mogą być wykorzystane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a także zlecane do wykonania w ramach prac domowych i projektów edukacyjnych. W doświadczeniach najczęściej wykorzystuje się przedmioty i materiały codziennego użytku, czasem tylko wymagają one zakupienia tanich zabawek edukacyjnych, materiałów  i prostych urządzeń technicznych łatwo dostępnych w internecie. Szkoła powinna mieć możliwość ich zakupienia i przekazania uczniom do samodzielnego eksperymentowania lub zbudowania modelu, zgodnie z zasadą: „Zbuduj, żeby zrozumieć”. Polecam te karty Państwu z przekonaniem, że wykonywanie doświadczeń i eksperymentów przez uczniów może przyczynić się do rozwoju wyższych form samodzielnego myślenia takich, jak:

  1. umiejętność opisywania obiektów i zjawisk,
  2. umiejętność wyjaśniania obiektów i zjawisk,
  3. umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
  4. umiejętność przewidywania zjawisk i zachowania się obiektów,
  5. umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w prezentacji pt. 

Zestaw kart doświadczeń będzie systematycznie uzupełniany.

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami dotyczącymi doświadczeń zapraszamy do kontaktu z nauczycielem konsultantem ds. edukacji przyrodniczej i ekologicznej  – Zdzisławem Nowakiem.

Podobne wpisy:
Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Kompilacja i opracowanie całości: Karol Pietrzyk, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Karty pracy: Kucharz – czynności zawodowe/obróbka produktów

Karty pracy „Kucharz – czynności zawodowe” oraz „Kucharz – obróbka produktów” mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej w klasach V i VI. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia wprowadzające w świat zawodów. Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Karty pracy: Sprzedawca – zadania zawodowe/kompetencje

Karty pracy Karty pracy „Sprzedawca – zadania zawodowe” oraz „Sprzedawca – kompetencje”  mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem w szkole podstawowej w ramach lekcji wychowawczej oraz na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. Propozycje pozostają w związku z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej. Karty pracy zawierają ćwiczenia […]